16

68

Edmonton Strikers

RW

10

11.15
6.25

17.40

98

88

20

18

95.34
2

101.34

22.94
1

25.94

Tarik Aissiou