16

69

Edmonton Strikers

DF

4.3

11.88
6.32

18.20

177

88

19

14

115.12
5

130.12

15.09
3

24.09

Zakary Thomas